Ecclesiastes 10:16

Ecclesiastes_10.16

Advertisements